Posted by: FondacioniLika

Kriporja e Ulqinit ne Projektin AIDA

Kriporja e Ulqinit eshte nje nga lokacionet qe renditet ne vendet e memorjes se Ulqinit, pasi ajo ka vlera shoqerore e eshte pjese e kujteses te ketij qyteti te lashte te territorit te Malit te Zi!
Per te kujtuar identetin e saj, Fondacioni Lika ne projektin AIDA, ka vendosur qellimin e kujteses se Krypores se Ulqinit, e cila do te jete dhe vendndodhja ku do te zhvillohet shfaqja. Ekipi i perzgjedhur per te realizuar kete te fundit eshte duke shkembyer informacione e duke punuar per kete qellim, packa se per shkak te situates se krijuar nga Covid-19, po respekton masat e vendosura nga autoritetet lokale e kombertare, faktor ky qe çon ne zgajtjen kohore te momentit te volitshem per filluar nga provat ne skene!!

Stafi i Fondacionit Lika ka filluar punen hulumtuese per te kontribuar ne krijimin e nje harte model, te Identitetit Adriatik, bazuar ne materjalet e disponueshme ne lidhje me Kryporen e Ulqinit. Kjo e fundit ka nje histori te vjeter disa dekadash, por dhe pse ne ditet e sotshme ajo nuk eshte ne funksion, mbetet simbol i qytetit te Ulqinit.
Qellimi kryesor i ketij hulumtimi eshte identifikimi i tipareve te perbashketa midis Malit te Zi, Shqiperise dhe Italise.