Fondacioni Lika

Fondacioni Lika u themelua në Janar 2002 dhe qëllimi i tij është të mbështesë zhvillimin e institucioneve arsimore, shkencore dhe kulturore dhe individëve në Ulqin.

Me mbështetjen tuaj për të ardhmen tuaj!


Fondacioni Lika u themelua në Janar 2002 dhe qëllimi i tij është të mbështesë zhvillimin e institucioneve arsimore, shkencore dhe kulturore dhe individëve në Ulqin. Për më tepër, Fondacioni përpiqet të mbështesë të gjitha format autentike të kulturës, veçanërisht muzikën dhe trashëgiminë e pasur kulturore, shkencore dhe historike të qytetit të Ulqinit..

Lexo të plotë >>

Arsimi

Në mbështetje të institucioneve arsimore, shkencore dhe kulturore në Ulqin.

Shkenca

Fondacioni Lika i kushton rëndesi promovimit dhe zhvillimeve shkencore.

Kultura

Pjesëmarrëse aktive në organizimin e ngjarjeve kulturore, seminare, etj.

Komuniteti

Në nxitje të nxënësve dhe studentëve për promovimin e talenteve të reja.

Trashëgimia kulturore dhe historike

Fondacioni mbështet veçanërisht muzikën dhe trashëgiminë e pasur kulturore, shkencore dhe historike të qytetit të Ulqinit


0
Projekte dhe Evente
0
%
Donacione transparente
0
Bashkepunetore